Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha signalizace přes mTOR pro invazivitu nádorových buněk
Název práce v češtině: Úloha signalizace přes mTOR pro invazivitu nádorových buněk
Název v anglickém jazyce: The role of mTOR signaling in the invasiveness of transformed cells
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2006
Datum zadání: 06.11.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
Oponenti: Mgr. Ondřej Gahura, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK