Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lateralita, hmatové vnímání a jemná motorika studentů Univerzity Karlovy
Název práce v češtině: Lateralita, hmatové vnímání a jemná motorika studentů
Univerzity Karlovy
Název v anglickém jazyce: Handedness, touch and fine motor skills in students of Charles univerzity
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Blanka Vacková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.09.2006
Datum zadání: 07.09.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:27.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Oponenti: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK