Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interagují spolu ektomykorhizní a erikoidně mykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím ektomykorhizních, erikoidních a pseudomykorhizních hub?
Název práce v češtině: Interagují spolu ektomykorhizní a erikoidně mykorhizní
hostitelské rostliny prostřednictvím ektomykorhizních, erikoidních
a pseudomykorhizních hub?
Název v anglickém jazyce: Interaction of ectomycorrhizal and ericoid mycorrhizal host plants via ectomycorrhizal,
ericoid mycorrhizal and pseudomycorrhizal fungi
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.08.2006
Datum zadání: 21.08.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK