Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Budoucnost pražských panelových sídlišť
Název práce v češtině: Budoucnost pražských panelových sídlišť
Název v anglickém jazyce: The future of prefab housing estates in Prague
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.06.2005
Datum zadání: 27.06.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2006
Oponenti: RNDr. Darina Posová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK