Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
NITROAROMÁTY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Název práce v češtině: NITROAROMÁTY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Název v anglickém jazyce: NITROAROMATICS IN THE ENVIRONMENT
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.06.2006
Datum zadání: 09.06.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2006
Oponenti: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK