Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Denní motýli pražských rezervací: historické změny druhové diverzity.
Název práce v češtině: Denní motýli pražských rezervací: historické změny druhové
diverzity.
Název v anglickém jazyce: Diurnal butterflies of Prague reserves: historical changes of species diverzity
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2006
Datum zadání: 04.04.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2006
Oponenti: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK