Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detekce městské vegetace s využitím objektově orientované klasifikace
Název práce v češtině: Detekce městské vegetace s využitím objektově orientované
klasifikace
Název v anglickém jazyce: DETECTING URBAN VEGETATION USING OBJECT-ORIENTED CLASSIFICATION
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2006
Datum zadání: 03.05.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK