Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Indukce cytochromů P450 podrodiny 1A vybranými flavonoidy
Název práce v češtině: Indukce cytochromů P450 podrodiny 1A vybranými flavonoidy
Název v anglickém jazyce: Cytochrome P450 1A subfamily induction by selected flavonoids
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2006
Datum zadání: 03.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2006
Oponenti: RNDr. Julie Fidlerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK