Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Open field metoda pro studium spontánního chování laboratorních potkanů
Název práce v češtině: Open field
metoda pro studium spontánního chování laboratorních
potkanů
Název v anglickém jazyce: Open field - a method for the study of spontaneous behaviour of laboratory rats
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2005
Datum zadání: 29.11.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Chování dospělých laboratorních potkanů v otevřeném poli - hodnocení na základě záznamů jejich lokomoční a explorační aktivity. Hodnocení záznamů získaných u zvířat, která prodělala v časném postnatálním období těžký dlouhotrvající epiletpický záchvat (status epilepticus) a sledování kontrolních zvířat uvedenou metodou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK