Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Reprezentace prostoru v mozku
Název práce v češtině: Reprezentace prostoru v mozku
Název v anglickém jazyce: Representation of the space in the brain
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2005
Datum zadání: 28.11.2005
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2006
Oponenti: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Úlohy testující navigaci ke skrytému cíli ukazují, že zvířata ukládají v mozku nejen informaci o jednotlivých objektech ve svém okolí, ale i prostorové vztahy mezi nimi, jako např. vzdálenosti a úhly. Tato reprezentace umožňuje zvířatům flexibilně volit optimální cestu k různým cílovým oblastem. Řada experimentálních i teoretických prací se snaží zkoumat vlastnosti i způsob uložení této reprezentace v mozku zvířat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK