Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autozomálně dominantní polycystická choroba ledvin a mutační analýza genu PKD1
Název práce v češtině: Autozomálně dominantní polycystická choroba ledvin a mutační
analýza genu PKD1
Název v anglickém jazyce: Autosomal dominant polycystic kidney disease and mutation analysis
of nonduplicated region of the PKD 1 gene
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Ing. Jitka Štekrová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2005
Datum zadání: 23.11.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK