Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování zdrojů frekvence pro bezkontaktní vodivostní detektor v kapilární elektroforéze
Název práce v češtině: Testování zdrojů frekvence pro bezkontaktní vodivostní
detektor v kapilární elektroforéze
Název v anglickém jazyce: TESTING OF THE FREQUENCY SOURCES FOR CONTACTLESS CONDUCTOMETRIC DETECTOR FOR CAPILLARY
ELECTROPHORESIS
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav:  
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. František Opekar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2005
Datum zadání: 02.06.2005
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK