Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
OPTICKÉ IZOMERY V POTRAVINÁCH
Název práce v češtině: OPTICKÉ IZOMERY V POTRAVINÁCH
Název v anglickém jazyce: OPTICAL ISOMERS IN FOOD
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2006
Datum zadání: 13.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2006
Oponenti: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rozdílné interakce optických izomérů (enantiomérů) v potravinách mají za následek jejich odlišné vůně a chutě. Kromě toho jsou zajímavými indikátory stáří a způsobu skladování potravinářských produktů. Sleduje-li se proces racemizace během určitého časového období, lze z poměru jednotlivých optických izomérů ve vzorku získat informace nejen o stáří potraviny, ale i o změnách nutričních hodnot. Tato řešeršní práce má ukázat konkrétní možnosti využití sledování enantiomerů v potravinářských výrobcích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK