Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kognitivní a percepční dovednosti ve sportovních hrách: přehledová studie
Název práce v češtině: Kognitivní a percepční dovednosti ve sportovních hrách: přehledová studie
Název v anglickém jazyce: Cognitive and perception skills in sport games: review study
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2005
Datum zadání: 31.05.2005
Datum a čas obhajoby: 03.05.2007 15:00
Místo konání obhajoby: katedra sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2007
Oponenti: Mgr. Tomáš Kočíb
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK