Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nácvik plaveckého dýchání a plavecké polohy u dětí s mentálním postižením
Název práce v češtině: Nácvik plaveckého dýchání a plavecké polohy u dětí s
mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: Training of Breathing and Body Positions in Swimming for Mentally Disabled Children
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Plavecké sporty (51-600500)
Vedoucí / školitel: Bc Monika Šarinová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2005
Datum zadání: 15.09.2005
Datum a čas obhajoby: 11.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2006
Oponenti: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK