Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ověření použitelnosti diagnostické metody Hare Psychopathy Checklist. Příspěvek k typologii odsouzených
Název práce v češtině: Ověření použitelnosti diagnostické metody Hare Psychopathy Checklist. Příspěvek k typologii odsouzených
Název v anglickém jazyce: Verification of the application of psycho-diagnostic tool Hare Psychopathy Checklist. Contribution to typology of inmates
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miluše Urbanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.08.2007
Datum zadání: 16.08.2007
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK