Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současnost a budoucnost řízení lidských zdrojů
Název práce v češtině: Současnost a budoucnost řízení lidských zdrojů
Název v anglickém jazyce: Prezent and future of human resources management
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.08.2007
Datum zadání: 16.08.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 07.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lucie Pivoňková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK