Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epilepsie - historie až současnost
Název práce v češtině: Epilepsie - historie až současnost
Název v anglickém jazyce: Epilepsy - history and present
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ivana Voleníková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2007
Datum zadání: 13.04.2007
Datum a čas obhajoby: 03.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:03.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2007
Oponenti: prof. MUDr. Martin Bojar, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK