Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nozokomiální nákazy, význam, nejčastější původci, možnosti prevence
Název práce v češtině: Nozokomiální nákazy, význam, nejčastější původci, možnosti prevence
Název v anglickém jazyce: Nosocomial infections, their significance, the most frequent agents, possibilities of prevention
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské chemie a klinické biochemie (13-352)
Vedoucí / školitel: MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2007
Datum zadání: 11.04.2007
Datum a čas obhajoby: 15.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2007
Oponenti: MUDr. Markéta Bártová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK