Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztahy mezi prezidentem a premiérem v politickém systému Slovenska
Název práce v češtině: Vztahy mezi prezidentem a premiérem v politickém systému Slovenska
Název v anglickém jazyce: Relations between the President and the Prime Minister in Political
System of Slovakia
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Just, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2006
Datum zadání: 18.06.2006
Datum a čas obhajoby: 18.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2007
Oponenti: Mgr. Petr Javůrek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK