Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Principy komunitní péče v praxi regionálního komunitního týmu péče o duševní zdraví (na příkladu zahraničních zkušeností a zkušeností z procesu transformace služeb o.s. Fokus Praha)
Název práce v češtině: Principy komunitní péče v praxi regionálního komunitního týmu péče o duševní zdraví (na příkladu zahraničních zkušeností a zkušeností z procesu transformace služeb o.s. Fokus Praha)
Název v anglickém jazyce: Community care principles in the practice of a community mental health team
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václava Probstová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.07.2007
Datum zadání: 27.07.2007
Datum a čas obhajoby: 12.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK