Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nástin dějin kultury na území Makedonie
Název práce v češtině: Nástin dějin kultury na území Makedonie
Název v anglickém jazyce: An outline of the history of the culture on the Macedonian territory
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.06.2007
Datum zadání: 28.06.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
  prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK