Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Barbora Hoblová a Mladoboleslavsko
Název práce v češtině: Barbora Hoblová a Mladoboleslavsko
Název v anglickém jazyce: Barbora Hoblová and Mladoboleslavsko
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.01.2008
Datum zadání: 09.01.2008
Datum a čas obhajoby: 21.05.2007 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Pargač, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK