Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nejstarší buddhismus a výklad etických otázek spojených se smrtí a umíráním
Název práce v češtině: Nejstarší buddhismus a výklad etických otázek spojených se smrtí a umíráním
Název v anglickém jazyce: Early buddhism and ethical problem of dying and death
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Holba, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2007
Datum zadání: 05.03.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK