Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Užití psychologie v personálním řízení (zaměřeno na psychiatrickou léčebnu)
Název práce v češtině: Užití psychologie v personálním řízení (zaměřeno na psychiatrickou léčebnu)
Název v anglickém jazyce: The application of psychology in staff management (focusing on mental home)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.02.2007
Datum zadání: 05.02.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zdenek Štěpánek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK