Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpoutané obrazy: archeologie (českého) virtuálního prostoru
Název práce v češtině: Odpoutané obrazy: archeologie (českého) virtuálního prostoru
Název v anglickém jazyce: Unbound images: archeology of (Czech) virtual space
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filmových studií (21-KFS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2007
Datum zadání: 03.01.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
  Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK