Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Staročeské glosy ve spisech Or zarua a Arugat ha-bosem
Název práce v češtině: Staročeské glosy ve spisech Or zarua a Arugat ha-bosem
Název v anglickém jazyce: Old Czech glosses in the writings Or zarua and Arugat ha-bosem
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2006
Datum zadání: 05.12.2006
Datum a čas obhajoby: 19.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Sadek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK