Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čeští uprchlíci po Mnichovu v Kralupech nad Vltavou
Název práce v češtině: Čeští uprchlíci po Mnichovu v Kralupech nad Vltavou
Název v anglickém jazyce: Czech refugees in Kralupy nad Vltavou after Munich agreement (1938)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: Prof. JUDr. Jan Kuklík jun., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2006
Datum zadání: 14.11.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK