Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Arabské výpůjčky v češtině
Název práce v češtině: Arabské výpůjčky v češtině
Název v anglickém jazyce: Arabic loanwords in Czech language
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav srovnávací jazykovědy (21-USJ)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2006
Datum zadání: 09.11.2006
Datum a čas obhajoby: 26.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK