Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Paliativní péče o osoby v terminálním stadiu AIDS v ČR
Název práce v češtině: Paliativní péče o osoby v terminálním stadiu AIDS v ČR
Název v anglickém jazyce: The palliative care for people in a terminal stage of AIDS in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Daniela Vodáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2006
Datum zadání: 19.05.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. MUDr. M. Staňková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK