Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diktátor v latinskoamerické skutečnosti a literatuře
Název práce v češtině: Diktátor v latinskoamerické skutečnosti a literatuře
Název v anglickém jazyce: Dictator in Latinoamerican reality and literature
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2006
Datum zadání: 05.05.2006
Datum a čas obhajoby: 23.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Bohumil Baďura, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK