Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metoda přirozených orbitalu v mikroskopické mutlifononové metodě
Název práce v češtině: Metoda přirozených orbitalu v mikroskopické mutlifononové metodě
Název v anglickém jazyce: Natural orbitals in microscopic multipohonon approach
Klíčová slova anglicky: Equation of Motion phonon method|Natural orbitals|collective excitations
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Mgr. František Knapp, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s metodou přirozených orbitalů a prozkoumá možnosti jejího použití pro popis kolektivních excitací v atomových jádrech. Metoda přirozených orbitalů představuje alternativu k rutinně používané Hartree-Fockově jednočásticové bázi pro konstrukci mnohočásticových jaderných stavů. V nedávných publikacích byla tato metoda testována v kontextu jaderného No-core shell modelu [1-3]. Cílem práce bude zobecnění mikroskopické multifononové metody [4] pro obecnou bázi a numerická implementace metody přirozených orbitalů v kontextu tohoto modelu pro popis vybraných kolektivních vibrací ve sférických jádrech.
Seznam odborné literatury
[1] Phys. Rev. C 105, 054301 (2022)
[2] Phys. Rev. C 103, 014321 (2021)
[3] Phys. Rev. C 99, 034321 (2019)
[4] Phys. Rev. C 85, 014313 (2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK