Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antická astrologie: znamení zvěrokruhu
Název práce v češtině: Antická astrologie: znamení zvěrokruhu
Název v anglickém jazyce: Ancient astrology: signs of zodiac
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.02.2006
Datum zadání: 13.02.2006
Datum a čas obhajoby: 09.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce je tematicky rozdělena na dvě části, z nichž v první je nastíněn vývoj astrologie z hlediska historického, ve druhé je pojednáno o znameních zvěrokruhu, jejich personifikaci v mytologii a dále jejich zobrazování.
Druhá kapitola se věnuje zrodu astrologie v Mezopotámii a jejích počátcích ve starověkém Egyptě. Následuje shrnutí poznatků o astrologii v Řecku, kde se dozvídáme o značném vlivu Mezopotámie a vlastním přínosu Řeků pro další rozvoj. O synkrezi všech dosavadních poznatků je pojednáno v kapitole o helénismu. Kapitola o astrologii v římské době dokládá, jak významnou roli tato disciplína hrála nejen na císařském dvoře, ale i v životě řadových občanů. Prostor je dále věnován kultu boha Mithry, ve kterém se astrologická symbolika objevovala především na kultovních reliéfech. Následuje již zmiňovaný mytologický kontext jednotlivých znamení spolu s jejich ikonografickým rozborem. Závěr shrnuje fakta probraná v jednotlivých kapitolách.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK