Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Role Střední Evropy v americké zahraniční politice po studené válce
Název práce v češtině: Role Střední Evropy v americké zahraniční politice po studené válce
Název v anglickém jazyce: The Role of Central Europe in U.S. Foreign Policy After the Cold War
Klíčová slova: střední Evropa, americká zahraniční politika, postudenoválečné období, americká zahraničněpolitická debata, liberálové, neokonzervativci, realisté, WR Mead
Klíčová slova anglicky: Central Europe, American foreign policy, post-Cold War era, American foreign policy debate, liberals, neoconservatives, realists, WR Mead
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2005
Datum zadání: 04.08.2005
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  Mgr. Jiří Ellinger, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK