Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teorie intervencí a koncept minimální intervence
Název práce v češtině: Teorie intervencí a koncept minimální intervence
Název v anglickém jazyce: Theory of interventions and the concept of minimal intervention
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2005
Datum zadání: 04.08.2005
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.01.2008 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2008
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
  prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK