Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formulace a charakterizace emulzí typu v/o pro lokální léčbu muskuloskeletálních infekcí
Název práce v češtině: Formulace a charakterizace emulzí typu v/o pro lokální léčbu muskuloskeletálních infekcí
Název v anglickém jazyce: Formulation and characterization of w/o emulsions for local treatment of musculoskeletal infections
Klíčová slova: muskuloskeletální infekce; emulze typu v/o; antibiotika; tokové chování; uvolňování léčiv
Klíčová slova anglicky: musculoskeletal infections; w/o emulsion; antibiotics; flow behaviour; drug release
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2022
Datum zadání: 08.11.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.11.2022
Datum a čas obhajoby: 10.01.2023 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.12.2022
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2023
Oponenti: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Literární rešerše. 2. Provedení experimentu. 3. Vyhodnocení a zpracování výsledků. 4. Prezentace výsledků na SVK. 5. Vytvoření spisu diplomové práce. 6. Příprava prezentace k obhajobě.
Seznam odborné literatury
Přednášky a kurzy Moodle z předmětů FT I a II. Vědecké články dostupné v databázích a odborných časopisech (po roce 2000). Český lékopis 2017. European Pharmacopoeia 10.0.
Předběžná náplň práce
1. Literární rešerše dle klíčových slov (po roce 2000). 2. Formulace emulzí typu v/o s obsahem antibiotik ve vnitřní fázi. 3. Stanovení emulzního typu. 4. Hodnocení tokových vlastností emulzí 5. Testování disoluce antibiotik z emulzí. 6. Vyhodnocení experimentálních výsledků. 7. Sepsání diplomové práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Literary searches by keywords (after 2000). 2. Formulation of antibiotics loaded w/o emulsions. 3. Determination of the emulsion type. 4. Testing of flow behaviour of the emulsion 5. Dissolution of antibiotics from emulsions. 6. Evaluation of the experimental results. 4. Writing the diploma thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK