Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Egon Ervín Kisch v kontextu reportážních textů Bohemie 1906-1913
Název práce v češtině: Egon Ervín Kisch v kontextu reportážních textů Bohemie 1906-1913
Název v anglickém jazyce: Egon Erwin Kisch in the context of the reportage in Bohemia 1906-1913
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2006
Datum zadání: 06.02.2007
Datum a čas obhajoby: 06.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2007
Oponenti: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK