Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah mezi výživou a premenstruačním syndromem
Název práce v češtině: Vztah mezi výživou a premenstruačním syndromem
Název v anglickém jazyce: Correlation between nutrition and premenstrual syndrome
Klíčová slova: Premenstruační syndrom, premenstruační dysforická porucha, výživa, fytoterapie, makronutrienty, mikronutrienty
Klíčová slova anglicky: Premenstrual syndrome, premenstrual dysphoric disorder, nutrition, phytotherapy, macronutrients, micronutrients
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Pourová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.09.2022
Datum zadání: 19.09.2022
Datum a čas obhajoby: 28.06.2023 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2023
Oponenti: Mgr. Peter Lozák
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK