Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
La production et la perception du schwa (E caduc) en français et en tchèque. Étude comparée et applications pédagogiques
Název práce v jazyce práce (francouzština): La production et la perception du schwa (E caduc) en français et en tchèque. Étude comparée et applications pédagogiques
Název práce v češtině: Produkce a percepce schwa (E caduc) ve francouzštině a v češtině. Srovnávací studie s pedagogickou aplikací
Název v anglickém jazyce: Production and perception of schwa (E caduc) in French and Czech. A contrastive study with pedagogical application
Klíčová slova: schwa, E caduc, české slabikotvorné souhlásky, rytmus francouzštiny, fonetika ve výuce FLE
Klíčová slova anglicky: schwa, E caduc, mute E, Czech syllabic consonants, rhythm in French, phonetics in a FLE classroom
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2004
Datum zadání: 22.01.2004
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 30.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.
  Francois Wioland
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK