Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv výživy na kazivost zubů u adolescentů
Název práce v češtině: Vliv výživy na kazivost zubů u adolescentů
Název v anglickém jazyce: Diet impact on dental caries in adolescents
Klíčová slova: zubní kaz, výživa, adolescence
Klíčová slova anglicky: dental caries, nutrition, adolescence
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.07.2022
Datum zadání: 14.07.2022
Datum a čas obhajoby: 29.06.2023 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2023
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2023
Oponenti: Mgr. Petra Křížová, DiS.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK