Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
An analysis of Taiwan as a geoeconomic actor.
Název práce v češtině: Analýza Tchaj-wanu jako geoekonomického aktéra.
Název v anglickém jazyce: An analysis of Taiwan as a geoeconomic actor.
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2022
Datum zadání: 08.06.2022
Datum a čas obhajoby: 15.09.2023 07:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2023
Oponenti: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK