Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality
Název práce v češtině: Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality
Název v anglickém jazyce: Application of the coaching method in the field of employee development considering the factor of quality
Akademický rok vypsání: 2000/2001
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2003
Datum zadání: 21.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 12.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Helena Jarošová, Ph.D.
  PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK