Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Playing a 3D Tunnel Game Using Reinforcement Learning
Název práce v češtině: Hraní 3D tunelové hry pomocí zpětnovazebního učení
Název v anglickém jazyce: Playing a 3D Tunnel Game Using Reinforcement Learning
Klíčová slova: tunnel game|reinforcement learning|artificial intelligence|algorithms
Klíčová slova anglicky: tunnel game|reinforcement learning|artificial intelligence|algorithms
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: Adam Dingle, M.Sc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.04.2022
Datum zadání: 15.04.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.04.2022
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2023
Zásady pro vypracování
Tunnel games are a 3D video game genre in which the player advances through a tunnel and attempts to avoid obstacles by rotating around the tunnel. The student will write a tunnel game using the open-source Godot game engine. In this game, the player will avoid traps with a variety of shapes, will be able to shoot several types of creatures, and will need to collect enough energy to avoid running out of it. After that, the student will create agents that attempt to learn to play the game using reinforcement learning techniques. Some of these agents will use discrete tabular methods, and others will use linear or non-linear approximate methods, possibly using an artificial neural network. The input to the agents will be either the internal game state or, possibly, the 3D pixel data visible to the game's player. The student will compare and analyze the performance of these agents.
Seznam odborné literatury
Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction. MIT Press.

Mnih, V., Kavukcuoglu, K., et al (2015). Human-level control through deep reinforcement learning. Nature, 518(7540), 529-533.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

Morales, M. (2020). Grokking Deep Reinforcement Learning. Manning Publications.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK