Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Židovské právo
Název práce v češtině: Židovské právo
Název v anglickém jazyce: Jewish Law
Klíčová slova: halacha, židovské právo, rabínské právo, biblické právo, Tóra, Mišna, Talmud, midot, aguna, mamzer, mesira
Klíčová slova anglicky: halakhah, jewish law, rabbinic law, biblical law, Torah, Mishnah, Talmud, midot, agunah, mamzer, mesirah
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.04.2022
Datum zadání: 11.04.2022
Datum a čas obhajoby: 08.03.2023 16:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 242, 242
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2023
Datum proběhlé obhajoby: 08.03.2023
Oponenti: Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK