Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání somatických charakteristik u dospívajících dívek ve sportovním aerobiku na odlišné závodní úrovni
Název práce v češtině: Srovnání somatických charakteristik u dospívajících dívek ve sportovním aerobiku na odlišné závodní úrovni
Název v anglickém jazyce: Comparison of somatic characteristics in adolescents girls in sports aerobics on different racing level
Klíčová slova: aerobik, tělesné složení, závodnice, výkon, sport
Klíčová slova anglicky: aerobics, body composition, competitor, performance, sport
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jana Hájková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2022
Datum zadání: 18.04.2022
Datum a čas obhajoby: 26.05.2022 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
měření - únor 2022
zpracování praktické části práce - březen 2022
odevzdání práce - duben 2022
Seznam odborné literatury
BUNC, V. Možnosti stanovení tělesného složení u dětí bioimpedanční metodou. Čas. Lék. Čes. 2007, 146, č. 5.
DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-760-5
DYLEVSKÝ, Ivan. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-258-1
HÁJKOVÁ, Jana. Aerobik - soutěžní formy: kompletní průvodce tréninkem. Praha: Grada, 2006. Fitness, síla, kondice. ISBN 80-247-1311-X
LEHNERT, Michal, Jiří NOVOSAD a Filip NEULS. Základy sportovního tréninku. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2001. 89 s. ISBN 80-85783-33-9.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je srovnání somatických charakteristik u závodnic ve sportovním aerobiku na odlišné sportovní úrovni. Budou použity metody dotazníku, rozhovoru, měření somatických veličin. Práce by měla ukázat na možné rozdíly v somatických charakteristikách u závodnic různé výkonnostní třídy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK