Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
M. R. Štefánik a slovensko-francúzske vzťahy od roku 1993
Název práce v jazyce práce (slovenština): M. R. Štefánik a slovensko-francúzske vzťahy od roku 1993
Název práce v češtině: M. R. Štefánik a slovensko-francouzské vztahy od roku 1993
Název v anglickém jazyce: M. R. Štefánik and Slovak-French relations since the year 1993
Klíčová slova: M. R. Štefánik, Slovensko, Francúzsko, bilaterálne vzťahy, pamäť, miesta pamäti, pietne spomienky, odkaz
Klíčová slova anglicky: M. R. Štefánik, Slovakia, France, bilateral relations, memory, sites of memory, commemoration, legacy
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2021
Datum zadání: 23.11.2021
Datum a čas obhajoby: 20.09.2022 10:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2022
Oponenti: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Digitálny archív Francúzskej republiky [online]. République Française: Vie publique, „Collection
des discours publics“. https://www.vie-publique.fr/collection-discours-publics.
Diplomatický archív MZVaEZ SR, fond zastupiteľský úrad Paríž (1993 – 2008), spracovateľ D.
Kuzmík, škat.č. 2-38.
Fuska, Ján. M. R. Štefánik žije v národe. Bratislava: Nadácia M. R. Štefánika, 2013.
Gallová, Mária. Bradlo: časopis Spoločnosti M. R. Štefánika. Brezová pod Bradlom: Spoločnosť M.
R. Štefánika, 1990-2020, číslo 1-78.
Gallová, Mária. Posol hviezdnych diaľav. Brezová pod Bradlom: Spoločnosť Milana Rastislava,
2014.
Kele, František a Miroslav Musil. Po Štefánikových stopách - Návraty do Polynézie. Bratislava:
Eko-Konzult, 2009.
Kšiňan, Michal. Milan Rastislav Štefánik. Brno: CPress v spolupráci so Slovenským archívom, 2012.
Macho, Peter. Milan Rastislav Štefánik ako symbol. Bratislava: Veda, 2019.
Spravodaj: Časopis Spolku Francúzsko Slovenského Priateľstva. Bulletin D’association Amitie
Franco – Slovaquie. Francúzsko, 2007 -2020, č. 47-95.
Valach, Vladimír. Paris – Bratislava, alebo, Prečo mám rád Francúzsko?. Bratislava: Sprint vfra,
2002.
Předběžná náplň práce
Diplomová práca „M. R. Štefánik a slovensko-francúzske vzťahy od roku 1993“ sa zameriava na druhý život historickej postavy Štefánika a pripomínanie jeho osoby v bilaterálnych slovensko-francúzskych vzťahoch v rokoch 1993-2020. Ide o zdieľanú historickú postavu oboch krajín. Cieľom diplomovej práce je odpovedať na otázku, ako je Štefánik vo Francúzsku sprítomňovaný, ako sa pracuje s jeho odkazom v slovensko-francúzskych vzťahoch, a ktoré roviny jeho osobnosti sú akcentované. Práca skúma či, prípadne ako, prispieva persóna Štefánika k budovaniu spoločných slovensko-francúzskych vzťahov. Diplomová práca využíva analýzu Štefánikových pamätníkov (miest pamäti) vo Francúzsku v kombinácii s tematicky obsahovou analýzou verejného diskurzu štátnych predstaviteľov na slovenskej a francúzskej strane.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis “M. R. Štefánik and Slovak-French relations since 1993” focused on the second life of a historical person M. R. Štefánik and his remembrance in Slovak-French bilateral relations between the years 1993-1999. Štefánik is a shared character of Slovak-French history. The thesis aimed to answer how was Štefánik remembered in France, how the actors of Slovak-French relations were referring to Štefánik, and what levels of his personality were emphasized. Master thesis examines if and how the person of Štefánik helps to build and strengthen mutual Slovak-French relations. Master thesis uses analyzation of monuments (lieux des mémoires) commemorating Štefánik in France in combination with thematic content analysis of the public discourse of statesmen on Slovak and French side.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK