Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava sprejově sušeného prášku s různým množstvím chitosanu
Název práce v češtině: Příprava sprejově sušeného prášku s různým množstvím chitosanu
Název v anglickém jazyce: Preparation of spray-dried powder containing different amount of chitosan
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2021
Datum zadání: 16.02.2022
Datum a čas obhajoby: 02.06.2022 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2022
Oponenti: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Tereza Vařilová
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK