Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Architektura jako výraz modernizace
Název práce v češtině: Architektura jako výraz modernizace
Název v anglickém jazyce: Architecture as a Reflection of Modernization
Klíčová slova: Japonské dějiny|období Meidži|japonská architektura|školství v Japonsku|historie architektury
Klíčová slova anglicky: History of Japan|Meiji period|Japanese architecture|Japanese educational system|history of architecture
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Labus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.07.2021
Datum zadání: 03.08.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.08.2021
Datum a čas obhajoby: 02.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na architekturu jako na součást a projev širšího modernizačního proudu v Japonsku zhruba mezi lety 1870 a 1926. Bude zkoumat, jak se v této konkrétní oblasti projevovalo přijímání či odmítání západních vzorů, jaké trendy převládaly v jednotlivých oblastech veřejného života nebo u jednotlivých společenských vrstev, rozebere, které architektonické projevy a prvky se ujímaly ve vazbě na jaké rodící se společenské hodnoty. Práce tedy nebude pouhým popisem vstupu moderní západní architektury do Japonska.
stručná charakteristika japonské modernizacestýkání a potýkání tradičních a moderních estetických ideálů, zejm.ve vazbě na jednotlivé hodnoty (veřejná oblast, budování státu versus soukromý život střední vrstvy)popis hlavních architektonických prvků a typů budov ve vazbě na motivaci jejich stavbypopis konstrukčních materiálů ve vazbě na účel užití, technické parametry (odolnost proti zemětřesení, požáru, vzhled atd.), v tomto smyslu stručná charakteristika stavebních stylůzávěrem rozbor emulačního modelu, tj. které prvky se ujaly či neujaly + zdůvodnění
Seznam odborné literatury
· STEWART, David B., The Making of a Modern Japanese Architecture: 1868 to the Present. New York, Kodansha America, 1989
· JANSEN, Marius B., The Making of Modern Japan. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2002
· FINN, D., Meiji revisited: The sites of Victorian Japan. Boulder, Weatherhill, 1995
· COALDRAKE, W.H., Architecture and Authority in Japan. New York, Routledge, 1996
· FIÉVÉ, N., WALEY, P., Japanese Capitals in Historical Perspective: Place, Power and Memory in Kyoto, Edo and Tokyo. New York, Routledge, 2003
· TSENG, Alice Y., The Case of Josiah Conder and the Museum at Ueno, Tokyo. Journal of the Society of Architectural Historians, roč. 63, č. 4 (prosinec 2004), s. 472-497
· SMITH, K., Frank Lloyd Wright and the Imperial Hotel: A Postscript. The Art Bulletin, roč. 67, č. 2 (červen 1985), s. 296-310
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK