Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Big Lift: cesta ke sblížení národů nebo nástroj propagandy?
Název práce v češtině: The Big Lift: cesta ke sblížení národů nebo nástroj propagandy?
Název v anglickém jazyce: The Big Lift: a way to bring nations closer together or a propaganda tool?
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anežka Brožová, BA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.07.2021
Datum zadání: 21.07.2021
Datum a čas obhajoby: 06.06.2022 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK107, 107, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2022
Oponenti: PhDr. Petr Šafařík
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK