Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání efektivity tréninku bruslení pomocí obratnostních cvičení a techniky bruslení u kategorie U10 v ledním hokeji
Název práce v češtině: Porovnání efektivity tréninku bruslení pomocí obratnostních cvičení a techniky bruslení u kategorie U10 v ledním hokeji
Název v anglickém jazyce: Comparison of the effectiveness of ice skate training using the change of directional speed exercices and powerskating in the U10 category
Klíčová slova: lední hokej, obratnostní bruslení, technika bruslení, motorické učení
Klíčová slova anglicky: ice hockey, agility, change of directional speed, motor learning
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dominik Novák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.07.2021
Datum zadání: 14.07.2021
Datum a čas obhajoby: 17.06.2022 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2022
Oponenti: Mgr. Jan Kregl
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK